Kiemelt bejegyzés

Köszöntő (nyitóbejegyzés)

Kedves Olvasó! Benke Tamás vagyok. 2004 óta foglalkozok komolyabban saját családom történetével. Ezt az internetes naplót azért hoztam lét...

2019. június 27., csütörtök

Hadigondozás, tokaji Benkék.

Az elmúlt hetekben, a Tokajban élt Benkék (saját, közvetlen őseim) múltjának feltárása szempontjából újabb hasznosítható levéltári forráscsoportra bukkantam. Ez az Országos Levéltárban E 1245 (összevont) törzsszám alatt található, Diósgyőr-Tokaji koronauradalom iratanyaga. Tegnap (2019.VI.26. Szerda) megkezdtem idevágó kutatásomat. Annak idején (még 2016-ban) számos erőfeszítést tettem a tokaji Benkék eredetének kiderítésére, de ez nem hozta meg a várt eredményt. Remélem, hogy a most megindult kutatás során előkerülnek majd olyan források, melyek e kérdés megoldását segíthetik.
Persze, hogy most is meg kell dolgozni a sikerért...

Az elmúlt csaknem egy évben Nagyapám (id. Benke Bálint), mint volt hadiárva, hadigondozási ügyének lebonyolítása töltötte ki főként családkutatásra szánt időmet. Nagyon érdekes, felemelő élmény volt Dédapám, Benke Károly, második világháborús halálesete körülményeinek feltárása. Egy kisebb írásban, mely előre láthatólag jövőre jelenik meg, ezen munka tanulságait is össze kívánom foglalni.

2019. január 13., vasárnap

Újabb fejlemények

Igen sikeresen zárultak elmúlt évi kutatásaim, mivel az Országos Levéltár munkatársainak jóvoltából végre sikerült beszkenneltetni a laborfalvi Benke család levéltár-töredékét. Ennek alapján, felhasználva a korábban ezen ághoz kapcsolódó kutatótársak által összegyűjtött iratmásolatokat is, remélhető, hogy a laborfalvi Benke család részletesen okadatolt leszármazását is fel lehet majd állítani.

Az év egyik utolsó munkanapján pedig Benke Miklós nyitrai kapitány leveleit szkenneltem be, ugyancsak hiánytalanul, mikrofilmről.

Így tehát, ha a győri káptalantól kikérendő iratok megérkeznek, immár minden forrás adott lesz ahhoz, hogy az abaúji Benke családról írt összefoglalómat, egy (az újabb kutatási eredményeket, eszmefuttatásokat tartalmazandó) kodicillussal kiegészítve, lezárhassam és könyv formájában kiadhassam.

Jelenleg a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társasággal kapcsolatos, év eleji adminisztratív teendőkkel foglalkozok.

2018. november 11., vasárnap

Mikrofilm-kutatás Óbudán.

Tegnap (2018.XI.10. Szombat) több érdekes, mikrofilmen lévő iratról készítettem másolatot a MOL Lángliliom utcai kutatótermében. Többek között egy, a Szentiványi család levéltárában lévő genealógiai táblát is sikerült végre előkeríteni, amit korábban eredetiben a levéltár munkatársai nem találtak. (Szerencsére a mikrofilmen szerepelt.) Ez egy Nógrádmarcalon élt Benke család XIX. sz. közepi leszármazásáról nyújt némi adatot.

Emellett, a Neo-regestrata Acta sorozatból érdekes irat került elő az 1625-ben armálist nyert Benke Istvánról, mely bizonyítja, hogy már 1618-ban is Pápán élhetett, és azon a környéken nemesi birtokkal rendelkezhetett. Ez az irat a győri káptalanban maradt fenn, ahonnan korábban kértem már róla másolatot, de e kérésemet feltehetőleg csak a jövő év elején tudják teljesíteni, mivel a Győri Egyházmegyei Levéltár jelenleg felújítás miatt zárva tart.

Sajnálatomra azonban a sárfalvi Benke család 1655-ös nemesítő okmányát nem találtam meg, és emiatt további, nehéznek ígérkező kutatásokra lesz szükség, hogy ennek a családnak a többi Benkével való esetleges rokonságáról többet tudhassunk.

A következő hetekben igyekezni fogok lezárni a monográfiához szükséges források lemásoltatását.

Reményeim szerint a laborfalvi Benke család iratait is sikerül lemásoltatnom, ami komoly előrelépés lenne!

2018. november 4., vasárnap

Aktuális kutatási lépések

Habár az elmúlt években (amióta ezt a blogot megnyitottam) igen sok előrelépés történt a Benke-család történetének kutatásában, ezekről hírt adni nem volt időm.

2017. végén a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság pénztárnokának választottak, ami még inkább elvonta időmet az eredmények közlésétől.

Szerencsére a legutóbbi hónapokban sikerült a 2015-ben megkezdett, Abaúj vármegyében élt Benke-ágakról szóló monográfiám munkálatait folytatni, és így várható, hogy ez a már régóta húzódó munka előbb-utóbb befejeződik.

Több érdekes forrást sikerült felkutatnom, melyek az erdélyi és magyarországi Benke-ágak történetét megvilágíthatják.

Jelenleg leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy a sárfalvi Benke / kézdi-sárfalvai Benkeö család között milyen kapcsolat áll fenn, és hogy van-e közük ezeknek a magyarországi főágba tartozó Benke-ágakhoz. Igen érdekes források, nyomok kerültek elő erre nézést.

Különös élményt jelentett az elmúlt hónapokban Benke Miklós nyitrai kapitány levelezésének tanulmányozása. Benke Miklós az 1680-as években a Nyitra váránál állomásozó lovas (mezei) hadak vezére volt, és törökellenes csatározásaival szerzett hírnevet. Leveleiből, melyeket feletteseinek, Esterházy Pál nádornak és id. Bercsényi Miklós bárónak, az akkori alsó-magyarországi főkapitánynak küldött, érdekesen bontakozik ki jelleme és élettörténete, melyben a Benke családra jellemző nyíltszívűség, igazság- és hazaszeretet, vitézség is megmutatkozik.

Az elmúlt napokban iratmásolatokat kértem az Országos Levéltártól, és további levéltáraktól, a fent említett könyv befejezéséhez; melynek most korrektúráját végzem.

Sok érdekes kapcsolatfelvételre került sor az elmúlt években, és szeretném is ezeket folytatni, illetve feleleveníteni az összeköttetéseket, különösen a laborfalvi Benke-ág történetének tisztázása érdekében.

Remélem, hogy a következő időszakban rendszeresen be tudok majd számolni itt az előrelépésekről, illetve az aktuális kutatási témákról.

2016. szeptember 9., péntek

Mikrofilm-kutatás Vácon

Ma (2016.IX.9. Péntek) mikrofilmeket kértem a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától kölcsön, melyeket Vác Város Levéltárában fogok tanulmányozni.

A mikrofilmekből reményeim szerint érdekes adatok fognak kiderülni a laborfalvi Benke család 1673. évi nemeslevelével kapcsolatban, valamint a XVIII. században Vas, Sopron és Tolna vármegyékben élt nemes Benke családokról (ágakról).

Köszöntő (nyitóbejegyzés)

Kedves Olvasó!

Benke Tamás vagyok. 2004 óta foglalkozok komolyabban saját családom történetével. Ezt az internetes naplót azért hoztam létre, hogy az érdeklődők (családtagok, családkutatók, laikusok) könnyen értesülhessenek kutatásom aktuális állásáról és eredményeiről.

A családdal kapcsolatos korábbi kutatási eredményeim (részleges) összefoglalása megtalálható weboldalamon: http://benkecsalad.hu/

Mivel ennek a weboldalnak a folyamatos frissítése meghaladja lehetőségeimet, a teljes weboldal állandó revíziója helyett itt fogok aktuális tevékenységemről hírt adni, egy-egy képet is megosztva a fellelt forrásokról.

Mindez természetesen nem pótolja a weboldal hosszabb időközönként esedékes korrekcióját, illetve az eredmények komolyabb formában való közzétételét, de könnyű és gyors tájékozódást biztosít mindenkinek, akik eddig nem láthattak bele abba, éppen hogy is állok a munkával, mivel is foglalkozok.

Emellett, papír-alapú feljegyzéseimen és elektronikus dokumentációmon túlmenően remélhetőleg e blog is meg fogja könnyíteni, hogy a későbbiekben a kutatás menetét rekonstruálni lehessen, ily módon hozzájárulva a családra vonatkozó kutatások történetének felderítéséhez illetve egykorú "naplózásához".

Végül pedig szeretnék visszamenőleg is foglalkozni bizonyos, korábbi kutatási eseményekkel.

Ennek célja teljesen egybevág a blogéval, vagyis a korábban létrejött, ámde sajnálatos módon megszakadt ismeretségeket, adatközléseket, kutatási szálakat szeretném ezáltal feleleveníteni és gyümölcsözőbbé tenni, minden közreműködő számára.

A jobb oldali "Feliratkozás" menüvel bárki e-mail értesítést állíthat be magának, így az újabb blogbejegyzésekről automatikusan hírt kaphat.

Hogyha az itt talált bejegyzések felkeltették érdeklődését, köszönettel és szeretettel várom megkeresésüket e-mailben. Elérhetőségeim megtalálhatók a fenti weboldalon: http://benkecsalad.hu/links.html

Minden rokont, ismerőst, érdeklődőt szeretettel köszöntök:

Benke Tamás.
Verőce, 2016. szeptember 9.