Kiemelt bejegyzés

Köszöntő (nyitóbejegyzés)

Kedves Olvasó! Benke Tamás vagyok. 2004 óta foglalkozok komolyabban saját családom történetével. Ezt az internetes naplót azért hoztam lét...

2019. június 27., csütörtök

Hadigondozás, tokaji Benkék.

Az elmúlt hetekben, a Tokajban élt Benkék (saját, közvetlen őseim) múltjának feltárása szempontjából újabb hasznosítható levéltári forráscsoportra bukkantam. Ez az Országos Levéltárban E 1245 (összevont) törzsszám alatt található, Diósgyőr-Tokaji koronauradalom iratanyaga. Tegnap (2019.VI.26. Szerda) megkezdtem idevágó kutatásomat. Annak idején (még 2016-ban) számos erőfeszítést tettem a tokaji Benkék eredetének kiderítésére, de ez nem hozta meg a várt eredményt. Remélem, hogy a most megindult kutatás során előkerülnek majd olyan források, melyek e kérdés megoldását segíthetik.
Persze, hogy most is meg kell dolgozni a sikerért...

Az elmúlt csaknem egy évben Nagyapám (id. Benke Bálint), mint volt hadiárva, hadigondozási ügyének lebonyolítása töltötte ki főként családkutatásra szánt időmet. Nagyon érdekes, felemelő élmény volt Dédapám, Benke Károly, második világháborús halálesete körülményeinek feltárása. Egy kisebb írásban, mely előre láthatólag jövőre jelenik meg, ezen munka tanulságait is össze kívánom foglalni.

2019. január 13., vasárnap

Újabb fejlemények

Igen sikeresen zárultak elmúlt évi kutatásaim, mivel az Országos Levéltár munkatársainak jóvoltából végre sikerült beszkenneltetni a laborfalvi Benke család levéltár-töredékét. Ennek alapján, felhasználva a korábban ezen ághoz kapcsolódó kutatótársak által összegyűjtött iratmásolatokat is, remélhető, hogy a laborfalvi Benke család részletesen okadatolt leszármazását is fel lehet majd állítani.

Az év egyik utolsó munkanapján pedig Benke Miklós nyitrai kapitány leveleit szkenneltem be, ugyancsak hiánytalanul, mikrofilmről.

Így tehát, ha a győri káptalantól kikérendő iratok megérkeznek, immár minden forrás adott lesz ahhoz, hogy az abaúji Benke családról írt összefoglalómat, egy (az újabb kutatási eredményeket, eszmefuttatásokat tartalmazandó) kodicillussal kiegészítve, lezárhassam és könyv formájában kiadhassam.

Jelenleg a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társasággal kapcsolatos, év eleji adminisztratív teendőkkel foglalkozok.