Kiemelt bejegyzés

Köszöntő (nyitóbejegyzés)

Kedves Olvasó! Benke Tamás vagyok. 2004 óta foglalkozok komolyabban saját családom történetével. Ezt az internetes naplót azért hoztam lét...

2018. november 11., vasárnap

Mikrofilm-kutatás Óbudán.

Tegnap (2018.XI.10. Szombat) több érdekes, mikrofilmen lévő iratról készítettem másolatot a MOL Lángliliom utcai kutatótermében. Többek között egy, a Szentiványi család levéltárában lévő genealógiai táblát is sikerült végre előkeríteni, amit korábban eredetiben a levéltár munkatársai nem találtak. (Szerencsére a mikrofilmen szerepelt.) Ez egy Nógrádmarcalon élt Benke család XIX. sz. közepi leszármazásáról nyújt némi adatot.

Emellett, a Neo-regestrata Acta sorozatból érdekes irat került elő az 1625-ben armálist nyert Benke Istvánról, mely bizonyítja, hogy már 1618-ban is Pápán élhetett, és azon a környéken nemesi birtokkal rendelkezhetett. Ez az irat a győri káptalanban maradt fenn, ahonnan korábban kértem már róla másolatot, de e kérésemet feltehetőleg csak a jövő év elején tudják teljesíteni, mivel a Győri Egyházmegyei Levéltár jelenleg felújítás miatt zárva tart.

Sajnálatomra azonban a sárfalvi Benke család 1655-ös nemesítő okmányát nem találtam meg, és emiatt további, nehéznek ígérkező kutatásokra lesz szükség, hogy ennek a családnak a többi Benkével való esetleges rokonságáról többet tudhassunk.

A következő hetekben igyekezni fogok lezárni a monográfiához szükséges források lemásoltatását.

Reményeim szerint a laborfalvi Benke család iratait is sikerül lemásoltatnom, ami komoly előrelépés lenne!

2018. november 4., vasárnap

Aktuális kutatási lépések

Habár az elmúlt években (amióta ezt a blogot megnyitottam) igen sok előrelépés történt a Benke-család történetének kutatásában, ezekről hírt adni nem volt időm.

2017. végén a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság pénztárnokának választottak, ami még inkább elvonta időmet az eredmények közlésétől.

Szerencsére a legutóbbi hónapokban sikerült a 2015-ben megkezdett, Abaúj vármegyében élt Benke-ágakról szóló monográfiám munkálatait folytatni, és így várható, hogy ez a már régóta húzódó munka előbb-utóbb befejeződik.

Több érdekes forrást sikerült felkutatnom, melyek az erdélyi és magyarországi Benke-ágak történetét megvilágíthatják.

Jelenleg leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy a sárfalvi Benke / kézdi-sárfalvai Benkeö család között milyen kapcsolat áll fenn, és hogy van-e közük ezeknek a magyarországi főágba tartozó Benke-ágakhoz. Igen érdekes források, nyomok kerültek elő erre nézést.

Különös élményt jelentett az elmúlt hónapokban Benke Miklós nyitrai kapitány levelezésének tanulmányozása. Benke Miklós az 1680-as években a Nyitra váránál állomásozó lovas (mezei) hadak vezére volt, és törökellenes csatározásaival szerzett hírnevet. Leveleiből, melyeket feletteseinek, Esterházy Pál nádornak és id. Bercsényi Miklós bárónak, az akkori alsó-magyarországi főkapitánynak küldött, érdekesen bontakozik ki jelleme és élettörténete, melyben a Benke családra jellemző nyíltszívűség, igazság- és hazaszeretet, vitézség is megmutatkozik.

Az elmúlt napokban iratmásolatokat kértem az Országos Levéltártól, és további levéltáraktól, a fent említett könyv befejezéséhez; melynek most korrektúráját végzem.

Sok érdekes kapcsolatfelvételre került sor az elmúlt években, és szeretném is ezeket folytatni, illetve feleleveníteni az összeköttetéseket, különösen a laborfalvi Benke-ág történetének tisztázása érdekében.

Remélem, hogy a következő időszakban rendszeresen be tudok majd számolni itt az előrelépésekről, illetve az aktuális kutatási témákról.